UPUTE o organizaciji nastave i rada na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu tijekom posebnih mjera vezanih za aktualno epidemiološko stanje od 13. ožujka 2020.

Pristup nastavnim materijalima moguć je putem Merlina (Moodle) ili putem ovog linka. 

 Upute i preporuke Sveučilišta u Zagrebu zbog pogoršanja epidemiološke situacije


Worldwide Prayer Vigil – 
Duhovsko molitveno bdijenje za prestanak COVID-19 pandemije! Svjetska mreža isusovačkih sveučilišta, koja obuhvaća više od 200 sveučilišta širom svijeta, poziva da se putem elektroničkih medija (youtubea, twittera, facebooka) pred uočnicu svetkovine Duhova – tj. u subotu 30. svibnja u 20:00 sati (po našem vremenu!) – priključimo molitvenoj akciji u kojoj ćemo zajedno moliti za prestanak pandemije COVID-19. U jedinstvenom trenutku ljudske povijesti pridružite se ovome događaju! (više ovdje)

POMOZI STARIJIMA! Svi studenti našega Fakulteta (volonteri) ako žele pomoći starijima i nemoćnim osobama – u ovoj situaciji koja nas je snašla – mogu se javiti predsjedniku Studentskoga zbora gospodinu Anti Beliću (ante.belic@ffrz.unizg.hr) ili voditelju humanitarne udruge „Prisutnost“, alumnu našega Fakulteta, gospodinu Krešimiru Jergiću, prof. (prisutnost@ffrz.unizg.hr).

PSIHOLOŠKO DUHOVNI SAVJETI U SUOČAVANJU S KRIZOM

Preporuke za preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavu na visokim učilištima s obzirom na epidemiju covid-19

Preporuke za nastavu na Sveučilištu s obzirom na pandemiju COVID-19
Priopćenje rektora prof. dr. sc. Damira Borasa o izvođenju nastave na daljinu na Sveučilištu u Zagrebu
Dopis rektora prof. dr. sc. Damira Borasa prijedlog alata za izvođenje nastave na daljinu i provjeru ishoda učenja odnosno studiranja.
Poruka rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa
Odluka Vlade RH o izmjeni Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima – 19. ožujak
Preporuka za rad stručnih službi Sveučilišta
Upute Ministarstva
Uputa sa Sveučilišta
Odluka sa Sveučilišta

Obavijesti