Akti FFRZ

Pravilnik o ustroju i djelovanju

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća

Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim stidijima

Pravilnik o poslijediplomskim studijima

Pravilnik o sustavu osiguranja kvalitete

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Kućni red

Pravilnik o radu

Statut Studentskog zbora Fakulteta filozofije i religijskih znanosti (pročišćeni tekst)

Pravilnik o postupanju s pečatima, žigovima i štambiljima te o korištenju naziva, grba i zastave (objavljeno 15.12.2017.)

Pravilnik o stegovoj odgovornosti studenata

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Pravilnik o računalnoj informacijskoj sigurnosti

Pravilnik o normiranju rada

Pravilnik o postupku imenovanja i angažiranja vanjskih suradnika

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu inforamcija

Pravilnik o Dekanovoj nagradi i postupku predlaganja dodjele Rektorove nagrade

Pravilnik o posebnim pravima iznimno uspješnih studenata

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti radnika FFRZ

Dopune pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta

Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora

Etički kodeks Fakulteta filozofije i religijskih znanosti

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

Izmjene i dopune Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima FFRZ

Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika

Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda

Dopuna pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara


Jednostavna nabava : Adaptacija zgrade (CPV oznaka:45262700-8 )

OBJAVLJENO PONEDJELJAK, 18. SVIBNJA 2020. u 08:45

Sukladno točki I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (Klasa:402-01/20-01/108 , Urbroj:522-07-20-9) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek 18. svibnja 2020., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Adaptacija zgrade).
Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 23. svibnja 2020. godine do 12:00 sati.” Odluku možete preuzeti ovdje, a poziv za dostavu ovdje.


Jednostavna nabava : Nabava osobnih računala (CPV oznaka:30213300-8)

OBJAVLJENO U UTORAK, 17. RUJNA 2019. U 09:00 SATI

Sukladno točki I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (KLASA:406-06/19-01/214, URBROJ:522-07-19-2) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek 17. rujna 2019., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Nabava osobnih računala).

Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 26. rujna 2019. godine do 9:00 sati.” Odluku možete preuzeti ovdje, a poziv za dostavu ovdje.


Jednostavna nabava : Izrada i postavljanja nadstrešnice (CPV oznaka:39160000-1 )

OBJAVLJENO U PETAK, 28. LIPNJA 2019. u 11:50 sati

Sukladno točki I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (KLASA:406-06/19-01/157, URBROJ:522-07-19-2) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek 28. lipnja 2019., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Izrada i postavljanja nadstrešnice).

Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 5. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.” Odluku možete preuzeti ovdje, a poziv za dostavu ovdje.


Jednostavna nabava – Adaptacija zgrade-sanacija krovišta (CPV oznaka:45262700-8 )

OBJAVLJENO ČETVRTAK, 14. STUDENOG 2018 08:45

Sukladno točki I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (Klasa:406-06718-01/152, Urbroj:522/07-18-6) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek 14. studenog 2018., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Adaptacija zgrade-sanacija krovišta). Odluku možete preuzeti ovdje.

Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 21. studenog 2018. godine do 09:00 sati.” Poziv za dostavu s obrascima možete preuzeti ovdje.


Jednostavna nabava : Osobni automobil (CPV oznaka:34110000-1 )

OBJAVLJENO U SRIJEDU, 13. Veljače 2019. u 15:00 sati

Sukladno točki I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (Klasa:406-06/19-01/45 , Urbroj:522-07-19-2) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek 11. veljače 2019., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Osobni automobil).

Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 20. veljače 2019. godine do 15:00 sati. Odluku možete preuzeti ovdje, a poziv za dostavu ovdje.


Jednostavna nabava : Adaptacija zgrade-predavaonice (CPV oznaka:45262700-8 ) i školski namještaj za predavaonicu (CPV-39160000-1)

OBJAVLJENO PONEDJELJAK, 13. Veljače 2019. u 08:45 sati

Sukladno točki I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (Klasa:406-06/19-01/45 , Urbroj:522-07-19-3) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek 13. veljače 2019., donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Školski namještaj i adaptacija predavaonice).

Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 21. veljače 2019. godine do 12:00 sati.” Odluku možete preuzeti ovdje, a poziv za dostavu ovdje.


Jednostavna nabava : Opremanje predavaonice (CPV-39121100-6)

OBJAVLJENO PETAK, 14. Veljače 2020. u 08:45 sati

Sukladno točki I . Odluke Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave (Klasa:404-01/20-01/48 , Urbroj:522-07-20-2) dekan Fakulteta prof.dr.sc. Ivan Koprek 13. veljače 2020. godine, donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave (predmet nabave: Opremanje predavaonice).

Mole se svi zainteresirani ponuditelji da postupe prema uputama/podacima predmeta nabave navedenima u Pozivu za dostavu ponuda te da, način propisan Pozivom, dostave svoje ponude i prateće dokumente do 19. veljače 2020. godine do 12:00 sati.“Odluku možete preuzeti ovdje, a poziv za dostavu ovdje.