Nastavno osoblje

Redoviti profesori u trajnom zvanju:

akademik prof. dr. sc. Mislav Ježić – Indijska filozofija, Istočne religije, Međureligijski dijalog

prof. dr. sc. Ivan Koprek SJ – Opća, socijalna i individualna etika, Povijest novovjekovne filozofije

prof. dr. sc. Tihomil Maštrović – Religijske teme u hrvatskoj i svjetskoj književnosti

prof. dr. sc. Anto Mišić SJ – Povijest filozofije, Ranokršćanska književnost, Povijest kršćanstva, Ekumenizam

Redoviti profesor:

prof. dr. sc. Ivan Šestak SJ – Filozofska antropologija, Fenomenologija religije, Povijest filozofije

Izvanredni profesori:

izv. prof. dr. sc. Ivan Antunović SJ – Dogmatska teologija

izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić OP – Povijest filozofije

izv. prof. dr. sc. Daniel Miščin – Metafizika, Estetika, Retorika

Docenti:

doc. dr. sc. Niko Bilić SJ – Biblija: Stari zavjet

doc. dr. sc. Barbara Ćuk – Filozofija spoznaje, Povijest filozofije

doc. dr. sc. Petar Tomev Mitrikeski – Filozofija biologije, Filozofija genetike

dr. sc. Marina (s. Ivana Pavla) – Novina – Logika, Filozofija znanosti, Povijest filozofije

doc. dr. sc. Anto Pavlović SJ – Uvod u filozofiju, Filozofija o Bogu, Filozofija kulture

doc. dr. sc. Dalibor Renić SJ – Logika, Teorija spoznaje, Analitička filozofija

doc. dr. sc. Antun Volenik SJ – Uvod u religijske znanosti, Religijski obredi, Religijska metodika i didaktika

doc. dr. sc. Dražen Volk SJ – Filozofija prirode, Filozofija religije, Filozofska hermeneutika

Stručni suradnici:

dr. sc. Tadija Milikić SJ – Moralna teologija, Kršćanska etika

dr. sc. Mijo Nikić SJ – Povijest religija, Psihologija religije

Asistenti i poslijedoktorandi:

dr. sc. Anita Calvert – Etika

dr. sc. Marija Džinić – Uvod u znanstveni rad, Filozofija prava

nasl.doc.dr.sc. Davor Brđanović – Opća pedagogija

prof. dr. sc. W. Cohen (The University of Scranton) – Religious Diversity and Reconciliation in Southeastern Europe

dr. sc. Miroslav Čadek SJ – Katolička društvena etika

dr. sc. Ivan Čulo – Povijest filozofije

mr. sc. Jasminka Domaš – Judaizam

izv. prof. dr. sc. Ivan Džinić – Metodika

doc. dr. sc. Aziz ef. Hasanović – Islam

prof. dr. sc. Christian S. Krokus (The University of Scranton) – Religious Diversity and Reconciliation in Southeastern Europe dr. sc.

dr. sc. Goran Lojkić – Logika, Analitička filozofija

prof. dr. sc. Winfried Löffler (Sveučilište u Innsbrucku, Austrija) – Filozofija o Bogu

Igor Martinjak, mag. phil. – Latinski jezik, Grčki jezik

mr. sc. Ivica Musa SJ – Povijest kršćanstva, Ekumenizam

izv. prof. dr. sc. Krešimir Peračković – Uvod u sociologiju, Sociologija religije

doc. dr. sc. Zoran Peršec, dr. med. – Bioetika

Lucija Sabolić Čutura, prof. – Pedagogija

dr. sc. Veselka (s. Stjepanka) Stanić – Bioetika

prof. dr. sc. Josip Talanga – Povijest filozofije, Politička filozofija

prof. dr. sc. Nikola Stanković – Ruska filozofija

doc. dr. sc. Trpimir Vedriš – Povijesti kršćanstva

doc. dr. sc. Pero Vidović SJ – Biblija: Novi Zavjet

prof. dr. sc. Hrvoje Lasić OP – Fenomenologija religije, Filozofije religije

prof. dr. sc. Marko Matić SJ – Biblija: Novi Zavjet

prof. dr. sc. Božidar Nagy SJ – Međureligijski dijalog, Ekumenizam

prof. dr. sc. Roko Prkačin SJ – Uvod u kršćanstvo

prof. dr. sc. Nikola Stanković – Filozofija o Bogu, Povijest antičke filozofije

prof. dr. sc. Marijan Steiner SJ – Religijski obredi

prof. dr. sc. Josip Talanga – Povijest filozofije, Politička filozofija

prof. dr. sc. Tonči Trstenjak SJ – Religijska metodika i didaktika

doc. dr. sc. Pero Vidović SJ – Biblija: Novi zavjet, Grčki jezik, Hebrejski jezik