Međunarodna suradnja

Natječaj za akademsku mobilnost u 2019. godini (drugi krug)

***

Koordinator za međunarodnu suradnju te ECTS-koordinator je doc. dr. sc. Dražen Volk (e-mail: d.volk@ffrz.unizg.hr).

Objavljen Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak – programske zemlje KA103 (EU) za ak. godinu 2019./20. (poveznica) Uspjelo se ovogodišnjom ranom objavom omogućiti do sada najduži period prijave za studente.

Kriteriji za odabir pristupnika za Erasmus+ – FFRZ

POPIS USTANOVA S KOJIMA JE FFRZ SKLOPIO ERASMUS+ UGOVOR ZA RAZMJENU STUDENATA:

  1. Filozofski fakultet Isusovačkog sveučilišta Ignatianum u Krakovu
  2. Teološki fakultet Sveučilišta u Trnavi
  3. Private Pädagogische Hochschule Burgenland (Eisenstadt – Austrija)
  4. Filozofski fakultet (Philosophisches Seminar) i Katolički teološki fakultet Sveučilišta Tuebingen (Njemačka)

BILATERALNI UGOVORI:

  1. Pontificia Università Gregoriana (Roma)
  2. Centro de Investigación Social Avanzada / CISAV (Queretaro)