Znanstveni projekti

Na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu aktivna su dva znanstvena projekta:

A. Praktična etika i hrabrost za opće dobro u vremenima krize. Ima li u hrvatskom društvu mjesta za vrline? – voditelj prof. dr. sc. Ivan Koprek, suradnici: prof. dr. sc. Anto Mišić, doc. dr. sc. Anto Pavlović, doc. dr. sc. Dražen Volk i Anita Calvert, zn. novakinja.

Rezultati projekta:

1. 31. 01. 2014. – U kakvom su odnosu tržište, cijene i vrijednosti? – Simpozij Centra za poslovnu etiku

2. Zbornik simpozija: I. Koprek i A. Calvert (uredili), Vrijednost i cijene, Zagreb, 2014.

3. Smisao za dobro. Zapošljavanje posebno osjetljivih skupina radnika.

B. Kršćanska filozofija unutar hrvatske filozofije 20. stoljeća – voditelj prof. dr. sc. Ivan Šestak, suradnici: prof. dr. sc. Josip Oslić (KBF) i doc. dr. sc. Anto Gavrić.

Rezultati projekta:

1. 28. 03. 2013. – Konferencija o hrvatskoj neoskolastici

2. Zbornik konferencije: I. Šestak, J. Oslić, A. Gavrić (ur.), Prilozi o hrvatskoj neoskolastici, Zagreb, 2014.

Kratkoročni projekti na FFRZ

Prema Natječaju za kratkoročnu potporu znanstvenim i umjetničkim istraživanjima u 2018. godini koji je raspisalo Sveučilište u Zagrebu prihvaćeni su ovi projekti s našega fakulteta:

1. „Djelovanje po načelima. Tomističko gledište pri donošenju moralnih odluka. Janko Žagar (1921.-2013.) – hrvatski teolog i filozof“.
Voditelj projekta je izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić. Suradnici na projektu: izv. prof. dr. sc. Ivan Šestak i dr. sc. Miroslav Čadek i mag. phil. Marina Novina.

2. „Neobjavljena djela prof. Predraga Belića (1919.-2003.) – hrvatskoga teologa, povjesničara i prevoditelja. Uz 15. godišnjicu smrti i 100. godišnjicu rođenja“.
Voditelj projekta je prof. dr. sc. Ivan Koprek. Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Anto Mišić i izv. prof. dr. sc. Ivan Antunović.

3. „Obitelj i duševno zdravlje“.
Voditelj projekta je doc. dr. sc. Antun Volenik. Suradnici na projektu: doc. dr. sc. Dalibor Renić i dr. sc. Mijo Nikić – znanstveni suradnik.

4. „Istraživanje o odnosu znanosti i religije. Metode i dometi znanstvene i religijske spoznaje“.
Voditelj projekta je doc. dr. sc. Dražen Volk. Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Josip Talanga i doc. dr. sc. Anto Pavlović.